Provincie Drenthe

Tussen de regering in Den Haag en uw eigen gemeente staat de provincie. Iedereen komt wel eens in het gemeentehuis.

Maar bent u wel eens in het provinciehuis geweest? Heeft u een idee wat daar allemaal gebeurt en wat u daarvan dagelijks merkt? Op deze pagina kunt u lezen hoe de provincie Drenthe wordt bestuurd. Maak kennis met de bestuurders van Drenthe en met het werk dat de medewerkers van de provincie doen. De provincie heeft op verschillende terreinen een belangrijke taak voor de inwoners van Drenthe. Zo zorgt de provincie voor de inrichting van natuur- gebieden en het onderhoud van wegen en kanalen. Ook geeft zij geld (subsidies) aan allerlei instellingen op het gebied van kunst en cultuur, zoals theaters, musea, bibliotheken en organisaties op het gebied van de Drentse taal. En ook aan instellingen op het gebied van bijvoorbeeld natuur en sport. Soms vloeit een taak voort uit een wet, soms kiest de provincie er zelf voor een taak op zich te nemen. Sommige wetten of regelingen worden uitgevoerd door gemeenten. De provincie stelt zich daarbij vaak op als regisseur of regelaar. In de provinciale politiek komen vaak onderwerpen aan de orde waar de Drenten direct mee te maken hebben. De indeling van de ruimte in de provincie, de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen en wegen zijn voorbeelden van het provinciale beleid, waar inwoners van Drenthe veel belangstelling voor hebben. Het beleid van de provincie komt dan ook vaak dichterbij dan u denkt.

Provincie Drenthe


9405 BJ Assen